I Artefactum  I  Agenda  I  Projectes  I  Mediació  I  Creació  I  Workshops  I  Càpsules  I  Investigació  I  Contacte  I


Mediació i col·laboració amb xarxes actives

Entenem la mediació com un espai on activar dispositius i artefactes que despleguen comunitats d'[auto]aprenentatge orientades a modificar estats de coses locals.

Un espai on posar-nos en joc d'una altra manera, desallotjant els sabers donats i les posicions apreses per a fer exercicis col·lectius d'imaginació que ens permetin qüestionar les configuracions culturals heretades i desenvolupar formes de sociabilitat alternatives. Per a això partim d'uns principis bàsics:


︎Treballar des de la situació

Entenem les realitats en les quals treballem de manera situacional, com a mapes que es teixeixen en plural i en moviment. Treballar des d'aquesta perspectiva ens permet atendre al singular i crear condicions per a l'escolta, la conversa i els afectes.

︎ Reivindicar la diferència

Creem espais de contrast i tensió que permeten experimentar la diferència com una potència i una alternativa a les dinàmiques del poder.

︎ Visibilitzar les minories i els sabers perifèrics

Pensem que el saber és una categoria travessada pel poder i les seves lògiques de privilegi i exclusió. Per això ens interessa visibilitzar sabers subalterns, ocults, dispersos o invisibles que qüestionen les lògiques dominants.
︎ Teixir comunitats d'aprenentatges múltiples i sostenibles

Facilitem dinàmiques i estratègies de col·laboració orientades a crear comunitats d'aprenentatges múltiples, transversals i situats.


︎Establir col·laboracions a llarg termini

Acompanyem processos de creació-recerca a llarg termini orientats a propiciar condicions per l’impliacació i l’apoderament de les col·lectivitats amb que treballem.

La utopia paral·lela es un projecte de art públic i escena expandida desenvolupat al context de Espacios Revelados 2021 Lima, una iniciativa de la fundació Siemens Stiftung en col·laboració amb el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico i el Goethe-Institut de Lima.


︎︎︎ Programa Laboratorial
︎︎︎ Flyer convocatoria
︎︎︎ Web de Espacios Revelados
La utopía paral·lela
Creació_mediació I Espacios Revelados Lima
2021 — 2022 (en procés)La utopia paral·lela es pot llegir com l'assaig d'una comunitat futura: un laboratori artístic per a la imaginació política on activar un procés de recuperació col·lectiu del Col·legi Real de la UNMSM, un antic edifici colonial en abandó del segle XVI situat en el centre de la ciutat de Lima.

La creació d'una ficció documental és l'excipient per a produir un procés on realitat i ficció, memòria i imaginació, desitjos i necessitats concorren en la creació d'un nou personatge col·lectiu: una comuna estudiantil que pren les dependències del Col·legi Real com a seu, i el barri de Rímac com a teatre d'operacions.

A través de la creació d'aquest personatge inèdit, proposem una aventura de producció micropolítica de desitjos, una utopia paral·lela de contorns difusos, un simulacre que transita els escenaris del possible i convoca un procés de deliberació acte-organitzat sobre la memòria i l'avenir del Col·legi Real. O cosa que és el mateix, proposem trucar allò [im]possible perquè comparegui.


El projecte consisteix en la producció concreta dels contorns que dibuixen a aquest personatge fictici i les seves accions pel barri a través d'un laboratori d'arxiu-ficció amb un grup estudiants per a desencadenar un procés de deliberació col·lectiu sobre els imaginaris de lluita estudiantil i models de gestió del patrimoni colonial.

Les ficcions documentals del laboratori es formalitzaran en una pel·lícula documental, una exposició, un fanzín sobre les aventures de la col·lectivitat, i un cicle d'activitats associades a la seva presentació a Espacios Revelados Lima.

Pot una ficció diluir-se amb els fets reals? Com prendre un espai i transformar-lo en un teatre polític que interrogui els límits d'allò possible? Quines friccions es produeixen entre les ficcions que produïm i la realitat del lloc? Pot una col·lectivitat fictícia iniciar un procés de transformació real? Què pot significar portar els somnis al seu despertar?


Mark

Zones de contacte és un programa de mediació desenvolupat a Graner Centre de Creació i Arts Vives (2020-21) que té per objecte promoure un diàleg horitzontal i creatiu entre les pràctiques artístiques i educatives. A través del programa Caixa d'Eines de Graner, el projecte involucra a tres llars d’infants, un espai familiar, cinc escoles de primària, dos instituts i diverses artistes en un procés d'experimentació sobre arts vives i educació.


︎︎︎ Web de la recerca de Zones de Contacte 
︎︎︎ Dossier Caixa d’Eines 2020-21
︎︎︎ Fanzín Educatius 2020-21
︎ Web Graner

Projectes relacionats: 

︎︎︎ Zones de Contacte (Vol. I)
︎︎︎ Dossier Zones de Contact
e 2019-20
︎ Zones de contacte: entre-llocs de les arts vives i l’educació


Zones de Contacte (Vol.II)
Mediació I El Graner
2020 — 2021Zones de contacte explora les relacions entre les arts vives i la pedagogia des d'una perspectiva que situa el cos, l'experimentació i la investigació a la frontissa entre l'escena artística i l'escena educativa. A través de la creació de comunitats d'aprenentatge i experiència que habiten els "entre-llocs" de l'art i l'educació, proposem donar-nos temps i espais on compartir preguntes sobre allò que fem i com ho fem, elaborar els sentits de les nostres pràctiques, i obrir espais de conversa on intercanviar eines, procediments, i maneres de fer pròpies. Aquests “entre-llocs” als quals apel·lem convoquen sabers diversos, veus encarnades i experiències situades per tal d’estranyar-nos, qüestionar-nos i comprometre’ns des del reconeixement mutu.

Prenent com a eixos l'escolta, l'observació i l'acció, el programa proposa una metodologia de treball basada en la col·laboració i el desplaçament de les posicions entre artistes, mestres i alumnes que facilita la transversalitat dels aprenentatges, fa circular les pràctiques i els sabers locals, i mobilitza els rols (de poder) que s'articulen entre qui ensenya i qui aprèn (a l'escena educativa), o qui actua i qui observa (a l'escena artística).

Amb aquest joc de transferències i desplaçaments entre escenes, pràctiques, rols i sabers, volem impulsar dinàmiques on pensar l'art des de la pedagogia i la pedagogia des de l'art, obrint espais de confluència on experimentar amb les pràctiques i narratives de l'art i l'educació.

La potència alliberadora del desplaçament i la col·laboració d'agents en qualitat d'iguals, esdevenen els fonaments metodològics d’una experiència que reivindica la polifonia com a arquitectura fonamental de la investigació, facilitant condicions per la invenció de nous camps d'acció entre les arts i les pedagogies.


Eixos de la mediació:

︎︎︎Transversalitat: Entenem la comunitat educativa en un sentit ampli, incloent-hi a alumnes, mestres, artistes i famílies a través de processos participatius i diàlegs oberts.

︎︎︎Col·laboració: Proposem dinàmiques de col·laboració orientades a crear comunitats d'aprenentatges basades en relacions horitzontals i de reconeixement mutu.

︎︎︎Proximitat: Ens interessa teixir vincles de proximitat, i col·laboracions a llarg termini amb els centres educatius del barri de la Marina.

︎︎︎Transdisciplinarietat: Entenem les arts vives com un marc cultural que explora les potencialitats de la vivencialitat en l'aprenentatge en un sentit ampli, i on dialoguen disciplines i llenguatges artístics molt diversos, liminals i no convencionals.

︎︎︎Corporalitat: Apostem per una pedagogia que reivindica el cos i l'experiència al centre dels processos de formació o aprenentatge.

︎︎︎Apoderament:
Ens interessa propiciar processos d'apoderament i situacions d'agència compartida on les protagonistes de l'escena educativa i artística cooperen dins d'una ecologia basada en la re-apropiació, el reciclatge i la iteració de les pràctiques estètiques i pedagògiques.
Mark
Espectadores en residencia és una comunitat d’estudi que promou espais de reflexió i aprenentatge a partir del programa de residències artístiques de El Graner Centre de Creació i Arts vives.Projectes relacionats: 
︎︎︎ Plataforma web
︎︎︎ La paradoxa de l’espectadora
︎︎︎ Escenes del confinament
Espectadors en Residència
Mediació I El Graner
Març-Juny2021Espectadors en residència és una comunitat d'estudi mediada per artefactum que promou espais de reflexió i aprenentatge sobre l'escena contemporània. El programa convida a un grup d'espectadors/es a compartir espais de trobada amb artistes residents, entomant els seus processos de creació com oportunitats per a iniciar un diàleg sobre els imaginaris i llenguatges de la contemporània.

A través de trobades amb artistes, presentacions de treballs en procés, debats i pràctiques compartides, el programa explora el potencial lúdic, epistèmic i subversiu dels espectadors per a apropiar-se dels materials de l'escena i reconfigurar els seus horitzons: Com ens relacionem amb les imatges de l'escena? Què fem amb elles? On ens porten? Quins imaginaris dibuixen i com propagar-los per a albirar noves possibilitats d'acció? Com convertir l'escena en un oracle on explorar els mons possibles? Com fer servir les potències de la visió per a tramar un espai col·lectiu on cultivar la conversa, els afectes i les experiències?

El programa està dirigit a qualsevol espectador/a que vulgui aproximar-se als processos de creació artístics amb una perspectiva activa i dialògica. Té una durada de quatre mesos, i s'articula al voltant de dos espais de trobada:  • El Theatron és un espai per a la presentació de materials en procés d'artistes residents. Amb aquestes presentacions el programa es proposa reflexionar col·lectivament sobre les temàtiques i els procediments de creació contemporània. Les/els artistes participants són Joaquín Collado, Núria Guiu, Cuqui Jerez, Raquel Klein i Xavier Manubens.  • El Theoros és un espai d'estudi sobre l'estatut i les poètiques de l'espectador contemporani: les modalitats de traducció i els (con)tractes que establim entre el que veiem, i la mirada que ens fem del que veiem. Aquest espai juga activament amb l'arrel compartida entre el theatron -com el lloc per a veure- i la theōría grega -com l'observació sobre la cosa vista-, per a explorar les disposicions corporals, (est)ètiques, polítiques i afectives que orienten les nostres maneres de mirar, sentir, parlar i, en general, relacionar-nos amb l’escena.  

 


Calendari del programa:

Sessió 1: Espectres: L’aparició de les imatges amb artefactum
Dimarts 9 de març de 19:00 a 21:00 h. 

Sessió 2: Theatron amb Joaquin Collado i artefactum
Dimecres 17 de març de 19:00 a 21:00 h. 

Sessió 3: Mirar a qui mira: els llocs del espectador amb artefactum
Dimarts 6 d’abril de 19:00 a 21:00h.

Sessió 4: Theatron amb Núria Guiu i artefactum
Dimarts 13 d’abril de 19:00 a 21:00h

Sessió 5: Construir/deconstruir: exercicis per decolonitzar la mirada amb artefactum
Dimarts 27 d’abril de 19:00 a 21:00h.

Sessió 6: Theatron amb Cuqui Jerez i artefactum
Dimarts 11 de maig de 19:00 a 21:00h.

Sessió 7: Theatron amb Raquel Klein i artefactum
Dimarts 25 de maig de 19:00 a 21:00h

Sessió 8: Theatron amb Xavier Manubens i artefactum
Dimecres 16 de juny de 18:00 a 21:00h. 


Mark
Espectadors en residència és una comunitat d'estudi que promou espais de recerca i aprenentatge a partir del programa de residències artístiques del Graner Centre de Creació i Arts vives (feb-jun 2020). Un espai on compartir una condició activa i reflexiva amb els artistes, aproximant-nos als seus processos de creació, generant aprenentatges i desenvolupant els continguts de les nostres experiències a partir d'una recerca col·lectiva sobre les poètiques de l'espectador.


Amb la col·laboració de Graner i  el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

Projectes relacionats: 
︎︎︎ Plataforma Web
︎︎︎ Escenes del confinament
︎︎︎ La paradoxa de l’espectadora
Espectadors en Residència
Mediació I El Graner
Feb-Juny 2020La pregunta amb la qual iniciar aquest viatge espectral podria ser: què fem amb les imatges que veiem?, a on ens porten?, a on les portem?, com les podem utilitzar per a afirmar un territori col·lectiu?

Espectadors en residència és una comunitat d’estudi, una banda d’espectadors inquiets o un fòrum de debats que promou espais de recerca i aprenentatge a partir del programa de residències artístiques del Graner. A través de presentacions escèniques, trobades amb artistes, lectures, debats, pràctiques compartides i projeccions, proposem un espai d’experimentació que juga amb el potencial lúdic, epistèmic i subversiu dels espectadors per apropiar-se de les matèries artístiques i reconfigurar imaginaris col·lectius.Un espai on compartir una condició activa i reflexiva amb els/les artistes, aproximant-nos als seus processos de creació, provocant aprenentatges i desenvolupant els continguts de les nostres experiències a partir d’una recerca col·lectiva sobre les poètiques de l’espectador.

Si la mirada és un òrgan que bàscula entre la passió i l’acció, una mena de sismògraf que traça mapes de relacions entre veure, sentir, dir i pensar. Quines relacions en podem explorar? Quines són les poètiques i les polítiques que ens conformen com a espectadors? Quins dispositius intervenen en les nostres maneres de veure i interpretar els treballs artístics? Com modificar-los per alliberar la imaginació dels circuits del consum i l’espectacle? Com transformar la imatge en un territori col·lectiu on afirmar les modalitats d’experiència futures?

Espectadors en residència està adreçat a qualsevol espectador/a que vulgui aproximar-se als processos artístics des d’una perspectiva activa i reflexiva. Es portarà a terme entre febrer i juny, i s’articula al voltat de dos espais de trobada:


Al saló amb… són una sèrie de trobades periòdiques amb els artistes residents del Graner on apropar-se als seus processos i metodologies de treball a través de presentacions work in progress, sessions de pràctiques compartides, converses, etc. Alguns dels artistes residents amb els quals ens trobarem en aquesta primera edició: Núria Guiu, Laida Azkona i Txalo Toloza, Pere Faura, El Conde de Torrefiel, Nyamnyam…

El cercle dels espectadors és un espai d’experimentació sobre la mirada i la condició de l’espectador. Un lloc on explorar les disposicions corporals que orienten les formes de veure, sentir i relacionar-nos amb les imatges que ens travessen.Mark

︎       ︎      ︎   ︎︎ Arte Factum
      Carrer Salvà, nº 26 

      Barcelona, 08004
︎ artefactumm@gmail.com
︎ (+34) 608595741 / 699573343

esp I cat I eng

 
disseny web _ david pérez