I Artefactum  I  Agenda  I  Projectes  I  Mediació  I  Creació  I  Workshops  I  Càpsules  I  Investigació  I  Contacte  I


Mediació i col·laboració amb xarxes actives

Entenem la mediació com un espai on activar dispositius i artefactes que despleguen comunitats d'[auto]aprenentatge orientades a modificar estats de coses locals.

Un espai on posar-nos en joc d'una altra manera, desallotjant els sabers donats i les posicions apreses per a fer exercicis col·lectius d'imaginació que ens permetin qüestionar les configuracions culturals heretades i desenvolupar formes de sociabilitat alternatives. Per a això partim d'uns principis bàsics:


︎Treballar des de la situació

Entenem les realitats en les quals treballem de manera situacional, com a mapes que es teixeixen en plural i en moviment. Treballar des d'aquesta perspectiva ens permet atendre al singular i crear condicions per a l'escolta, la conversa i els afectes.

︎ Reivindicar la diferència

Creem espais de contrast i tensió que permeten experimentar la diferència com una potència i una alternativa a les dinàmiques del poder.

︎ Visibilitzar les minories i els sabers perifèrics

Pensem que el saber és una categoria travessada pel poder i les seves lògiques de privilegi i exclusió. Per això ens interessa visibilitzar sabers subalterns, ocults, dispersos o invisibles que qüestionen les lògiques dominants.
︎ Teixir comunitats d'aprenentatges múltiples i sostenibles

Facilitem dinàmiques i estratègies de col·laboració orientades a crear comunitats d'aprenentatges múltiples, transversals i situats.


︎Establir col·laboracions a llarg termini

Acompanyem processos de creació-recerca a llarg termini orientats a propiciar condicions per l’impliacació i l’apoderament de les col·lectivitats amb que treballem.

La utopia paral·lela és un projecte d'art públic i escena expandida desenvolupat en Espacios Revelados Lima 2021-22, una iniciativa de la fundació Siemens Stiftung en col·laboració amb el Centre Cultural de la Universitat del Pacífic i el Goethe-Institut de Lima.

︎︎︎ Película documental -en postproducció-
︎︎︎ Programa Laboratorial

︎︎︎ Flayer convocatòria
︎︎︎ Web de Espacios Revelados
︎︎︎ Instagram de La Comuna
La utopia paral·lela
Creació/mediació I Espacios Revelados Lima
Nov. 2021 — Feb. 2022 


La utopia paral·lela és un projecte que se situa en la intersecció de l'art i la pedagogia radical per tal d’activar un procés de creació i aprenentatge col·laboratiu entre estudiants de diverses disciplines artístiques.

El projecte convida a un grup d'estudiants a habitar un antic edifici patrimonial abandonat amb l'objectiu de propiciar un procés de recuperació col·lectiu del Colegio Real de la UNMSM.

El desenvolupament d'un Programa d’Estudis (Ú)tópics és l'excipient per a produir un procés de re-apropiació on realitat i ficció, memòria i imaginació, desitjos i necessitats concorren en la creació d'un nou personatge col·lectiu: una comuna d'artistes que pren les dependències del Colegio Real com a seu, i el districte de Barrios Altos com a teatre d'operacions.

Laboratori de creació. Novembre de 2021. 
A través de processos de recerca, intervencions artístiques i trobades amb la comunitat, La Utopia paral·lela es proposa com un artifici socio-estètic que revela la història i el futur del Col·legi Real, un emplaçament colonial del segle XVI situat en el centre de la ciutat de Lima.

Introduint presències, veus i cossos que dissolen els murs que han mantingut a aquest espai en incògnit, els joves integrants de la comuna ens conviden a reflexionar sobre el passat i l'avenir del Col·legi Real de la UNMSM, connectant la seva història amb les memòries, somnis i necessitats de les comunitats locals a través d'intervencions artístiques.

La creació col·lectiva d'un Centre Cultural Autogestionat és la fórmula triada per a materialitzar un conjunt d'accions artístiques - exposicions, performances, instal·lacions i activitats culturals- que resignifiquen i recuperen el Col·legi Real per a la comunitat de Barrios Altos.

El projecte es proposa com un artifici socio-estètic que, al mateix temps que revela les petjades de la història, ens convida a projectar imatges de futur a partir de la possibilitat de cohabitar espais abandonats.Exposició. Febrer de 2022.

Activitats culturals. Febrer de 2022.


Mark

Zones de contacte és un programa de mediació desenvolupat a Graner Centre de Creació i Arts Vives (2020-21) que té per objecte promoure un diàleg horitzontal i creatiu entre les pràctiques artístiques i educatives. A través del programa Caixa d'Eines de Graner, el projecte involucra a tres llars d’infants, un espai familiar, cinc escoles de primària, dos instituts i diverses artistes en un procés d'experimentació sobre arts vives i educació.


︎︎︎ Web de la recerca de Zones de Contacte 
︎︎︎ Dossier Caixa d’Eines 2020-21
︎︎︎ Fanzín Educatius 2020-21
︎ Web Graner

Projectes relacionats: 

︎︎︎ Zones de Contacte (Vol. I)
︎︎︎ Dossier Zones de Contact
e 2019-20
︎ Zones de contacte: entre-llocs de les arts vives i l’educació


Zones de Contacte (Vol.II)
Mediació I El Graner
2020 — 2021Zones de contacte explora les relacions entre les arts vives i la pedagogia des d'una perspectiva que situa el cos, l'experimentació i la investigació a la frontissa entre l'escena artística i l'escena educativa. A través de la creació de comunitats d'aprenentatge i experiència que habiten els "entre-llocs" de l'art i l'educació, proposem donar-nos temps i espais on compartir preguntes sobre allò que fem i com ho fem, elaborar els sentits de les nostres pràctiques, i obrir espais de conversa on intercanviar eines, procediments, i maneres de fer pròpies. Aquests “entre-llocs” als quals apel·lem convoquen sabers diversos, veus encarnades i experiències situades per tal d’estranyar-nos, qüestionar-nos i comprometre’ns des del reconeixement mutu.

Prenent com a eixos l'escolta, l'observació i l'acció, el programa proposa una metodologia de treball basada en la col·laboració i el desplaçament de les posicions entre artistes, mestres i alumnes que facilita la transversalitat dels aprenentatges, fa circular les pràctiques i els sabers locals, i mobilitza els rols (de poder) que s'articulen entre qui ensenya i qui aprèn (a l'escena educativa), o qui actua i qui observa (a l'escena artística).

Amb aquest joc de transferències i desplaçaments entre escenes, pràctiques, rols i sabers, volem impulsar dinàmiques on pensar l'art des de la pedagogia i la pedagogia des de l'art, obrint espais de confluència on experimentar amb les pràctiques i narratives de l'art i l'educació.

La potència alliberadora del desplaçament i la col·laboració d'agents en qualitat d'iguals, esdevenen els fonaments metodològics d’una experiència que reivindica la polifonia com a arquitectura fonamental de la investigació, facilitant condicions per la invenció de nous camps d'acció entre les arts i les pedagogies.


Eixos de la mediació:

︎︎︎Transversalitat: Entenem la comunitat educativa en un sentit ampli, incloent-hi a alumnes, mestres, artistes i famílies a través de processos participatius i diàlegs oberts.

︎︎︎Col·laboració: Proposem dinàmiques de col·laboració orientades a crear comunitats d'aprenentatges basades en relacions horitzontals i de reconeixement mutu.

︎︎︎Proximitat: Ens interessa teixir vincles de proximitat, i col·laboracions a llarg termini amb els centres educatius del barri de la Marina.

︎︎︎Transdisciplinarietat: Entenem les arts vives com un marc cultural que explora les potencialitats de la vivencialitat en l'aprenentatge en un sentit ampli, i on dialoguen disciplines i llenguatges artístics molt diversos, liminals i no convencionals.

︎︎︎Corporalitat: Apostem per una pedagogia que reivindica el cos i l'experiència al centre dels processos de formació o aprenentatge.

︎︎︎Apoderament:
Ens interessa propiciar processos d'apoderament i situacions d'agència compartida on les protagonistes de l'escena educativa i artística cooperen dins d'una ecologia basada en la re-apropiació, el reciclatge i la iteració de les pràctiques estètiques i pedagògiques.
Mark
Espectadores en residencia és una comunitat d’estudi que promou espais de reflexió i aprenentatge a partir del programa de residències artístiques de El Graner Centre de Creació i Arts vives.Projectes relacionats: 
︎︎︎ Plataforma web
︎︎︎ La paradoxa de l’espectadora
︎︎︎ Escenes del confinament
Espectadors en Residència
Mediació I El Graner
Març-Juny2021Espectadors en residència és una comunitat d'estudi mediada per artefactum que promou espais de reflexió i aprenentatge sobre l'escena contemporània. El programa convida a un grup d'espectadors/es a compartir espais de trobada amb artistes residents, entomant els seus processos de creació com oportunitats per a iniciar un diàleg sobre els imaginaris i llenguatges de la contemporània.

A través de trobades amb artistes, presentacions de treballs en procés, debats i pràctiques compartides, el programa explora el potencial lúdic, epistèmic i subversiu dels espectadors per a apropiar-se dels materials de l'escena i reconfigurar els seus horitzons: Com ens relacionem amb les imatges de l'escena? Què fem amb elles? On ens porten? Quins imaginaris dibuixen i com propagar-los per a albirar noves possibilitats d'acció? Com convertir l'escena en un oracle on explorar els mons possibles? Com fer servir les potències de la visió per a tramar un espai col·lectiu on cultivar la conversa, els afectes i les experiències?

El programa està dirigit a qualsevol espectador/a que vulgui aproximar-se als processos de creació artístics amb una perspectiva activa i dialògica. Té una durada de quatre mesos, i s'articula al voltant de dos espais de trobada:  • El Theatron és un espai per a la presentació de materials en procés d'artistes residents. Amb aquestes presentacions el programa es proposa reflexionar col·lectivament sobre les temàtiques i els procediments de creació contemporània. Les/els artistes participants són Joaquín Collado, Núria Guiu, Cuqui Jerez, Raquel Klein i Xavier Manubens.  • El Theoros és un espai d'estudi sobre l'estatut i les poètiques de l'espectador contemporani: les modalitats de traducció i els (con)tractes que establim entre el que veiem, i la mirada que ens fem del que veiem. Aquest espai juga activament amb l'arrel compartida entre el theatron -com el lloc per a veure- i la theōría grega -com l'observació sobre la cosa vista-, per a explorar les disposicions corporals, (est)ètiques, polítiques i afectives que orienten les nostres maneres de mirar, sentir, parlar i, en general, relacionar-nos amb l’escena.  

 


Calendari del programa:

Sessió 1: Espectres: L’aparició de les imatges amb artefactum
Dimarts 9 de març de 19:00 a 21:00 h. 

Sessió 2: Theatron amb Joaquin Collado i artefactum
Dimecres 17 de març de 19:00 a 21:00 h. 

Sessió 3: Mirar a qui mira: els llocs del espectador amb artefactum
Dimarts 6 d’abril de 19:00 a 21:00h.

Sessió 4: Theatron amb Núria Guiu i artefactum
Dimarts 13 d’abril de 19:00 a 21:00h

Sessió 5: Construir/deconstruir: exercicis per decolonitzar la mirada amb artefactum
Dimarts 27 d’abril de 19:00 a 21:00h.

Sessió 6: Theatron amb Cuqui Jerez i artefactum
Dimarts 11 de maig de 19:00 a 21:00h.

Sessió 7: Theatron amb Raquel Klein i artefactum
Dimarts 25 de maig de 19:00 a 21:00h

Sessió 8: Theatron amb Xavier Manubens i artefactum
Dimecres 16 de juny de 18:00 a 21:00h. 


Mark
Espectadors en residència és una comunitat d'estudi que promou espais de recerca i aprenentatge a partir del programa de residències artístiques del Graner Centre de Creació i Arts vives (feb-jun 2020). Un espai on compartir una condició activa i reflexiva amb els artistes, aproximant-nos als seus processos de creació, generant aprenentatges i desenvolupant els continguts de les nostres experiències a partir d'una recerca col·lectiva sobre les poètiques de l'espectador.


Amb la col·laboració de Graner i  el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

Projectes relacionats: 
︎︎︎ Plataforma Web
︎︎︎ Escenes del confinament
︎︎︎ La paradoxa de l’espectadora
Espectadors en Residència
Mediació I El Graner
Feb-Juny 2020La pregunta amb la qual iniciar aquest viatge espectral podria ser: què fem amb les imatges que veiem?, a on ens porten?, a on les portem?, com les podem utilitzar per a afirmar un territori col·lectiu?

Espectadors en residència és una comunitat d’estudi, una banda d’espectadors inquiets o un fòrum de debats que promou espais de recerca i aprenentatge a partir del programa de residències artístiques del Graner. A través de presentacions escèniques, trobades amb artistes, lectures, debats, pràctiques compartides i projeccions, proposem un espai d’experimentació que juga amb el potencial lúdic, epistèmic i subversiu dels espectadors per apropiar-se de les matèries artístiques i reconfigurar imaginaris col·lectius.Un espai on compartir una condició activa i reflexiva amb els/les artistes, aproximant-nos als seus processos de creació, provocant aprenentatges i desenvolupant els continguts de les nostres experiències a partir d’una recerca col·lectiva sobre les poètiques de l’espectador.

Si la mirada és un òrgan que bàscula entre la passió i l’acció, una mena de sismògraf que traça mapes de relacions entre veure, sentir, dir i pensar. Quines relacions en podem explorar? Quines són les poètiques i les polítiques que ens conformen com a espectadors? Quins dispositius intervenen en les nostres maneres de veure i interpretar els treballs artístics? Com modificar-los per alliberar la imaginació dels circuits del consum i l’espectacle? Com transformar la imatge en un territori col·lectiu on afirmar les modalitats d’experiència futures?

Espectadors en residència està adreçat a qualsevol espectador/a que vulgui aproximar-se als processos artístics des d’una perspectiva activa i reflexiva. Es portarà a terme entre febrer i juny, i s’articula al voltat de dos espais de trobada:


Al saló amb… són una sèrie de trobades periòdiques amb els artistes residents del Graner on apropar-se als seus processos i metodologies de treball a través de presentacions work in progress, sessions de pràctiques compartides, converses, etc. Alguns dels artistes residents amb els quals ens trobarem en aquesta primera edició: Núria Guiu, Laida Azkona i Txalo Toloza, Pere Faura, El Conde de Torrefiel, Nyamnyam…

El cercle dels espectadors és un espai d’experimentació sobre la mirada i la condició de l’espectador. Un lloc on explorar les disposicions corporals que orienten les formes de veure, sentir i relacionar-nos amb les imatges que ens travessen.Mark

︎       ︎      ︎   ︎︎ Arte Factum
      Carrer Salvà, nº 26 

      Barcelona, 08004
︎ artefactumm@gmail.com
︎ (+34) 608595741 / 699573343

esp I cat I eng

 
disseny web _ david pérez