I Artefactum  I  Agenda  I  Projectes  I  Mediació  I  Workshops  I  Càpsules  I  Investigació  I  Contacte  I


︎

Mediació i col·laboració amb xarxes actives

Entenem la mediació com un espai on activar dispositius relacionals que despleguen comunitats d'[auto]aprenentatge orientades a modificar estats de coses locals.

Un espai on posar-nos en joc d'una altra manera, desallotjant els sabers donats i les posicions apreses per a fer exercicis col·lectius d'imaginació que ens permetin qüestionar les configuracions culturals heretades i desenvolupar formes de sociabilitat alternatives. Per a això partim d'uns principis bàsics:


︎Treballar des de la situació

Entenem les realitats en les quals treballem de manera situacional, com a mapes que es teixeixen en plural i en moviment. Treballar des d'aquesta perspectiva ens permet atendre al singular i crear condicions per a l'escolta, la conversa i els afectes.
︎




︎ Reivindicar la diferència

Creem espais de contrast i tensió que permeten experimentar la diferència com una potència i una alternativa a les dinàmiques del poder.

︎ Visibilitzar les minories i els sabers perifèrics

Pensem que el saber és una categoria travessada pel poder i les seves lògiques de privilegi i exclusió. Per això ens interessa visibilitzar sabers subalterns, ocults, dispersos o invisibles que qüestionen les lògiques dominants.





︎



︎ Teixir comunitats d'aprenentatges múltiples i sostenibles

Facilitem dinàmiques i estratègies de col·laboració orientades a crear comunitats d'aprenentatges múltiples, transversals i situats.


︎Establir col·laboracions a llarg termini

Acompanyem processos de creació-recerca a llarg termini orientats a crear col·lectivitats autònomes i dispositius de participació.







︎


Zones de contacte és un programa de mediació desenvolupat en Graner Centre de Creació i Arts Vives (2020-21) que té per objecte promoure un diàleg horitzontal i creatiu entre les pràctiques artístiques i educatives. A través del programa Caixa d'Eines de Graner, el projecte involucra a tres llars d’infants, un espai familiar, cinc escoles de primària, dos instituts i diverses artistes en un procés d'experimentació sobre arts vives i educació.

Projectes relacionats: 

︎︎︎ Zones de Contacte (Vol. I)
︎︎︎ Dossier Zones de Contact
e 2019-20
︎ Web Graner




Zones de Contacte (Vol.II)
Mediació I El Graner
2020 — 2021



Zones de contacte és un programa de mediació  que explora les relacions entre les arts vives i l'educació des d'una perspectiva que situa el cos, el contacte i l'experimentació en el centre dels processos d'aprenentatge. El programa es basa en la creació de comunitats d'aprenentatge múltiples, transversals i situades, activant espais d'escolta, trobada i invenció on experimentar amb les pràctiques i narratives de l'art i l'educació.

A través d'una metodologia basada en la col·laboració d'agents en qualitat d'iguals, i el desplaçament de posicions, experiències i pràctiques, Zones de Contacte reivindica la polifonia com a arquitectura fonamental de la mediació, creant espais on compondre en plural nous camps d'acció i maneres de fer entre les pedagogies i les artsen viu.



Mark
Espectadors en residència és una comunitat d'estudi que promou espais de recerca i aprenentatge a partir del programa de residències artístiques del Graner Centre de Creació i Arts vives (feb-jun 2020). Un espai on compartir una condició activa i reflexiva amb els artistes, aproximant-nos als seus processos de creació, generant aprenentatges i desenvolupant els continguts de les nostres experiències a partir d'una recerca col·lectiva sobre les poètiques de l'espectador.



Amb el suport de Graner Centre de Creació i Arts Vives i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Espectadors en Residència
Mediació I El Graner
Feb-Juny 2020



La pregunta amb la qual iniciar aquest viatge espectral podria ser: què fem amb les imatges que veiem?, a on ens porten?, a on les portem?, com les podem utilitzar per a afirmar un territori col·lectiu?

Espectadors en residència és una comunitat d’estudi, una banda d’espectadors inquiets o un fòrum de debats que promou espais de recerca i aprenentatge a partir del programa de residències artístiques del Graner. A través de presentacions escèniques, trobades amb artistes, lectures, debats, pràctiques compartides i projeccions, proposem un espai d’experimentació que juga amb el potencial lúdic, epistèmic i subversiu dels espectadors per apropiar-se de les matèries artístiques i reconfigurar imaginaris col·lectius.



Un espai on compartir una condició activa i reflexiva amb els/les artistes, aproximant-nos als seus processos de creació, provocant aprenentatges i desenvolupant els continguts de les nostres experiències a partir d’una recerca col·lectiva sobre les poètiques de l’espectador.

Si la mirada és un òrgan que bàscula entre la passió i l’acció, una mena de sismògraf que traça mapes de relacions entre veure, sentir, dir i pensar. Quines relacions en podem explorar? Quines són les poètiques i les polítiques que ens conformen com a espectadors? Quins dispositius intervenen en les nostres maneres de veure i interpretar els treballs artístics? Com modificar-los per alliberar la imaginació dels circuits del consum i l’espectacle? Com transformar la imatge en un territori col·lectiu on afirmar les modalitats d’experiència futures?

Espectadors en residència està adreçat a qualsevol espectador/a que vulgui aproximar-se als processos artístics des d’una perspectiva activa i reflexiva. Es portarà a terme entre febrer i juny, i s’articula al voltat de dos espais de trobada:


Al saló amb… són una sèrie de trobades periòdiques amb els artistes residents del Graner on apropar-se als seus processos i metodologies de treball a través de presentacions work in progress, sessions de pràctiques compartides, converses, etc. Alguns dels artistes residents amb els quals ens trobarem en aquesta primera edició: Núria Guiu, Laida Azkona i Txalo Toloza, Pere Faura, El Conde de Torrefiel, Nyamnyam…

El cercle dels espectadors és un espai d’experimentació sobre la mirada i la condició de l’espectador. Un lloc on explorar les disposicions corporals que orienten les formes de veure, sentir i relacionar-nos amb les imatges que ens travessen.


︎ Web, dates i inscripcions


Mark
Escenes del confinament és projecte de correspondències audiovisuals que revisa les experiències més insòlites del [des]confinament a partir de la perspectiva d'un grup d'espectadores inquietes.

Graner Centre de Creació i arts vives,
abril-juny, 2020.
Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.


Projectes relacionats: 
︎︎︎ Espectadors en residència

Escenes del confinament
Mediació I El Graner
Abril - junio, 2020.




Escenes del confinament és un projecte de correspondències audiovisuals que explora els aspectes més insòlits del (des)confinament a partir de l'òptica d'un grup d'espectadors. El projecte neix de la necessitat de socialitzar l'experiència del (des)confinament i explorar el domini de l'estètica com a espai d'interrupció i qüestionament dels relats hegemònics i el govern de l'atenció contemporània.

A partir de la figura de l'espectadora i les seves interseccions amb la flânerie, el projecte proposa un entorn virtual on compartir percepcions, vivències i imatges de la quotidianitat per a elaborar experiències d'obertura i qüestionament de la nova (i vella) normalitat. Si els actors/actrius del confinament estan interpel·lats a actuar el protocol d'actuació oficial... Què i com fem les espectadores dins d'aquest estat de "suspensió de la vida"? Com conduïm la nostra mirada i quines obertures podem assajar a través d'una actitud estètica i crítica envers el present?



︎︎︎ Web Escenes del Confinament 
 

Mark
Zones de contacte és un programa de mediació desenvolupat a Graner Centre de Creació i Arts vives (2019-20) que té per objecte promoure un diàleg horitzontal i creatiu entre les pràctiques artístiques i educatives. El projecte promou un contacte permanent entre la imaginació pedagògica, la imaginació artística i les dinàmiques institucionals a partir de formats participatius i metodologies col·laboratives que faciliten formes de composició mutants, situades i coreo-polítiques entre les disciplines, els agents i les institucions implicades.

︎︎︎ Dossier Zones de Contacte
︎ Programa Caixa d’Eines Graner
︎ Web Graner



Vera Frenkel, String Games: Improvisations for Inter-City Video Toronto, 1974.

1 Els string games deriven de les string figuris o cat's cradle, un dels jocs més antics de la història que consisteix en la composició de figures de corda passant un bucle de fil entre les mans de dos o més jugadors.
Zones de Contacte
Mediació I El Graner
2019 — 2020



Ens agradaria reprendre la imatge dels string games1 de Vera Frenkel per a repensar la mediació com un espai on entreteixir col·lectivament els llenguatges de l'art i l'educació. Entre el joc, l'escolta i la provocació aquesta imatge ens revela la mediació com una coreografia inesperada de moviments, posicions, maniobres i visions que es tiben, s'entrecreuen i es componen en un exercici compartit. Amb aquesta metàfora coreogràfica ens agradaria convidar-vos a entrar en una zona de contacte i ressonància on les pràctiques artístiques i pedagògiques es funden per a crear un espai híbrid i mutant on imaginar altres maneres de fer art o educació.

Partint de la simetria entre el fet escènic i el fet educatiu com dos arts de la trobada, Zones de contacte proposa un diàleg permanent entre el cos, la presència, el pensament i els límits, propiciant espais on compondre aprenentatges transversals, situats i híbrids. Prenent com a eix l'observació, l'escolta i l'atenció proposem un treball sobre la mirada que mobilitza els llocs, les posicions i els rols entre qui observa i qui actua, qui ensenya i qui aprèn, qui es mou i qui reposa, qui sap i qui no sap, qui pren la paraula i qui elabora un silenci perquè puguem escoltar els seus accents.






Mark

︎       ︎      ︎



︎ Arte Factum
      Carrer Salvà, nº 26 

      Barcelona, 08004
︎ artefactumm@gmail.com
︎ (+34) 608595741 / 699573343

esp I cat I eng

crèdits:
diseny web _ david pérez