I Artefactum  I  Agenda  I  Projectes  I  Mediació  I  Workshops  I  Càpsules  I  Investigació  I  Contacte  I


︎

Investigació artística i producció de coneixement

La recerca és una dimensió que situa a l'art com un agent mes de creació de coneixement. La nostra aproximació al camp combina metodologies d'investigació a través de les arts -PAR, pràctica artística com a recerca-, amb metodologies d'investigació en arts i processos de recerca col·laborativa amb diferents col·lectius i comunitats.

A través de la hibridació d'aproximacions i mètodes d'investigació ens situem en un àmbit indisciplinar que explora la capacitat de les arts per a proposar ficcions, dispositius de socialització i processos de subjectivació que fomenten l'articulació d'una nova ecologia cognitiva basada en sabers subalterns, situats, dispersos i no especialitzats.︎


En aquest sentit creiem en una investigació que promou:

︎Un coneixement experiencial i situat
Crear coneixements situats implica un reconeixement mutu dels agents implicats en la construcció de coneixement. Situar els coneixements en l'experiència possibilita [des]localitzar i qüestionar les relacions de poder i crear condicions òptimes per al diàleg, la diferència i el debat.

︎Un coneixement indisciplinar
Entenem la indisciplina com una manera d'organitzar el coneixement que transcendeix les disciplines d'una forma radical, és el que està entre les disciplines i el que està més enllà d'elles, on els coneixements muten i adquireixen una dimensió inèdita.


︎


︎Un coneixement dels imperceptibles
Creiem fermament la capacitat de les arts per a revelar i treballar l'esfera dels subcomuns: els coneixements invisibles, laterals i subalterns. Per això apostem per una pràctica d'investigació que no es limita a materialitzar objectes particulars, sinó a desenvolupar, calibrar i intensificar la cooperació i les diferències entre els agents involucrats en la recerca.

︎Un coneixement interseccional
Ens interessa produir espais de debat on les investigacions es puguin nodrir de perspectives diverses, silenciades i contra hegemòniques.

︎

Playgrounds és una investigació que explora estratègies, pràctiques i metodologies artístiques orientades a activar lúdicament les dimensions estètiques, polítiques, ètiques i afectives dels espais de la ciutat.   


Continguts relacionats:

︎ Manual de pràctiques per agitar la ciutat
︎ Aparadors: una exposició d’espais
︎ Laboratoris inèditsPlaygrounds 
Investigación I
2020- en curso« Lo que ocurre cada día y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual, ¿cómo dar cuenta de ello, cómo interrogarlo, cómo describirlo?»
Lo infraordinario, Georges Perec

« Importa poco no saber orientarse en una ciudad. Perderse, en cambio, en una ciudad como quien se pierde en un bosque, requiere aprendizaje. Los rótulos de las calles deben entonces hablar al que va errando como el crujir de las ramas secas, y las callejuelas de los barrios céntricos reflejarle las horas del día tan claramente como las hondonadas del monte.» Infancia en Berlín hacia 1900, Walter Benjamin
Playgrounds és un projecte d'investigació que explora la capacitat de les arts per a qüestionar, reflexionar i intervenir la ciutat. La recerca interroga l'arxiu de l'art occidental per a sistematitzar procediments, pràctiques i maneres d'abordar lúdicament la ciutat que participen en el desenvolupament de pràctiques contextuals orientades a activar les dimensions estètiques, polítiques i ètiques dels espais de la ciutat.

El projecte es concreta en una publicació que conté scores, partitures, continguts i metodologies de treball per a activar processos contextuals d'exploració de la ciutat a partir d'estratègies basades en l'art d'acció, la performance, el happening, la literatura o l'art públic.

Prototip de Playgrounds amb els primers materials de la investigació.

Alfabet és una investigació sobre la performativitat del llenguatge realitzada gràcies a la beca de recerca de La Poderosa: espai per la dansa i els seus contaminants i el Convent Zero. La peça resultant de la recerca es va estrenar en el Cicle In-Prescindibles de juny del 2017.

︎ Vídeo
︎ Web

Alfabet
Investigació I La Poderosa
2016 — 2017


Si la nostra relació amb el món passa necessàriament pel llenguatge, la intenció d'aquesta recerca és exposar el llenguatge com un espai d'estranyament i practicar l'escriptura escènica com un signe aberrant, disfuncional i desviat que posa en un espai aliè tot el que ens sembla comú, ordinari i insignificant. Des d'una perspectiva crítica que considera al llenguatge com un marcador de poder, volem plantejar un qüestionament de les ideologies i ordres inscrits en la paraula; propiciant un espai de reflexió entorn de la performatividad del llenguatge, és a dir, els efectes que les figures i categories del llenguatge exerceixen sobre la realitat. Amb aquesta consideració volem abordar l'escena com un espai de confrontació amb les ideologies que esborren la materialitat dels cossos, mobilitzant un espai d'experimentació al voltant de les possibilitats polítiques de la invenció poètica com a desordre de llenguatge.

Sobre el desmuntatge de les ideologies implícites en el llenguatge ens proposem organitzar «una llengua estrangera», un ús particular i estrany dels signes comuns que ens ajudi a reapropiar-nos del llenguatge com a espai d'experiència i transformació del subjecte. Per a articular la recerca desenvolupem una metodologia de treball basada en l'espai, una espècie d' «acció t(r)opogràfica» que trasllada els «tropos» o figures del llenguatge als «topoi» o llocs de l'espai a través del cos, el moviment i l'acció.

Per transitar a través de les metàfores i analogies que organitzen el món partim de l'«alfabet» com a espai d'organització i circulació del llenguatge, obrint un espai de qüestionament entre les paraules i les coses.

100 formes de trobada és un projecte d'investigació sobre formats, dispositius i aparells d'interacció escènics en espais no convencionals desenvolupat amb el suport de La Poderosa a la ciutat de Barcelona. La recerca es va realitzar en col·laboració amb les artistes participants de la 5a edició d'Inèdits: Beatriz Rodrigues, Noemí Oncala, Sigrid Kollmannsperge, Lucía Jaén, Sandra Sotelo, Caroline Giffard, Ona Bros, Bruno Ramri, Sophie Thirion AnaBelén Lifante, David Pérez i Esther Blázquez.


100 formes de trobada
Investigació I La Poderosa
2017
100 formes de trobada és una recerca col·laborativa que ha associat a 12 artistes durant 6 mesos en una temptativa que busca explorar i expandir la noció de trobada en les arts vives. La recerca està sostinguda en una sèrie de trobades bis a bis en les quals les artistes desenvolupen formats i dispositius que juguen amb les possibilitats d'una escena expandida, explorant els espais de liminalidad entre les formes de teatralitat i performatividad de l'escena i el camp social.

︎ Web
Imatges de la residència col·lectiva a La Poderosa.


La escena en curso és un projecte de investigació-creació col·laborativa desenvolupat entre 2014 i 2018 que obre un espai de reflexió entorn del cos, el neoliberalisme i els dispositius de poder. Amb la col·laboració d'Élida Dorta, Oihana Altube,Karolina Rychlik, Andreu Sans, Francisca Araújo, Alberto Cendra, Solange Jacobs i Anna Feliu.
La escena en curso
Investigació I Institut del Teatre
2013 — 2018


La escena en curso és un projecte de creació i recerca col·laborativa que reflexiona sobre les interseccions entre cos i neoliberalisme en el marc de les societats del rendiment.

El projecte es va desplegar a partir d'una sèrie de tallers temàtics estructurats en relació al cos, la imatge, la història i el llenguatge. En cada trobada es va desplegar un entorn de col·laboració amb artistes on es qüestionaven des d'una perspectiva escènica els processos de producció lligats al cos, la subjectivitat i els mecanismes de la representació neoliberal.

La recerca es va formalitzar entorn a quatre peces experimentals que jugaven lliurement

amb les gramàtiques de l'escena: This image is not avialable in your country (2014), Paisatge d'un eros arrasat (2015), Danses Perilloses (2015), Giselle: una reconstrucció (2016) i Alfabet (2017).

︎ Arxiu de la recerca
︎ Creacions escèniques
︎Web︎       ︎      ︎︎ Arte Factum
      Carrer Salvà, nº 26 

      Barcelona, 08004
︎ artefactumm@gmail.com
︎ (+34) 608595741 / 699573343

esp I cat I eng


diseny web _ david pérez.
fotos _ gloria silva.