I Artefactum  I  Agenda  I  Projectes  I  Mediació  I  Workshops  I  Càpsules  I  Investigació  I  Contacte  I


︎

Metodologies col·laboratives i processos pedagògics

Decidir «fer grup» implica fabricar aquesta possibilitat. No es neix grup, es fa grup. Això implica que no hi ha creació col·lectiva sense creació de col·lectiu.

Per a crear un col·lectiu cal obrir espais per a l'enunciació i la diferència, i promoure estratègies perquè les diferències no siguin viscudes com un conflicte de posicions irresolubles, sinó com una potència que enriqueix, contrasta i amplifica el procés d'aprenentatge i creació.

Considerem els grups com a artificis, sistemes ecològics que experimenten i seleccionen entre una infinitat de relacions aquelles que més els convenen. Els artificis es llisquen, es teixeixen, es pensen en el moviment. La seva fabricació obliga a tenir en compte el caràcter no natural de les nostres comunitats, a considerar que en diferents graus la riquesa d'una cultura es juga en la seva capacitat per a fabricar artificis capaços d'agenciar potències i sabers.


︎

A partir de l'experiència i del treball a diversos grups hem plantejat unes orientacions metodològiques generals per a abordar les dinàmiques col·lectives:

︎Fer és sempre fer amb uns altres

El lideratge és col·lectiu. Evitar atrinxerar-se en posicions especialitzades, sabers propis o llocs comuns. En el trànsit del propi a l'impropi es produeix el coneixement.


︎Experimentar-nos com a problema a practicar
Proposar-nos més enllà del que coneixem per a percebre'ns com a objectes d'experimentació.


︎Abandonar els espais còmodes
No buscar similituds sinó diferències per a trobar el material amb el qual treballar. El marge de la diferència té a veure amb aprofundir.

︎
︎ Entendre els temps del procés
El més difícil és aprendre com treballar amb processos. Evitar les resolucions ràpides i els conflictes amb el resultat.


︎ Crear espais de tensió i contrast
Sostenir-nos en una interrogació continuada per a proposar un qüestionament constant sobre el procés i la pròpia pràctica.


︎Visibilitzar les minories
Les majories aixafen a les minories. Buscar eines per a la negociació i aprofundiment en els conflictes: treballar amb les posicions antagonistes i dissidents encara que estiguin fora del marc imaginat.︎

Fahrenheit 356 és un laboratori orientat a desenvolupar la metodologia per a la creació d'una biblioteca dins del projecte Interseccions de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. El laboratori neix de la necessitat de crear un espai de disseny col·laboratiu entre Interseccions, l'Institut del Prat, el Teatre de l'Artesà i l'Espai Cultural del Cèntric per a projectar la creació d'una biblioteca.Interseccions, El Prat de Llobregat, juliol-set, 2020.
Faharenheit 356
Laboratori de codiseny I Interseccions
Juliol-Sept 2020Fahrenheit 356 és un laboratori de disseny col·laboratiu que navega entre la utopia d'una biblioteca -com a espai a imaginar i inventar col·lectivament- i l'heterotòpia del llibre - com a artefacte que recull els relats i espais imaginats per una cultura-.

El laboratori parteix de la metàfora tèrmica de la cèlebre novel·la Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, per a repensar el paper del llibre, la ficció, la lectura i l'art com a elements activadors i aglutinants de l'ecologia cultural pratenca a partir del disseny d'una biblioteca pública. Si els 451 graus fahrenheit de la novel·la indiquen la temperatura de combustió del paper i al·ludeixen a la tirania d'un món on els llibres són perseguits, els 356 graus del laboratori apunten al procés de fusió de la massa de papers, agents, cossos, institucions i tecnologies que participen en la invenció del nou espai bibliotecari. Una aliança que situa a Fahrenheit 356 com a oportunitat per a repensar la relació de la futura biblioteca amb la formació, els sabers i la cultura com a expressió de la comunitat.

Com crear aliances a llarg termini entre agents, institucions i col·lectius del Prat a través del procés de creació de la biblioteca? Com convidar a la ciutat a l'experiència de la lectura? Com fer de la nova biblioteca una lent d'expressió de la diversitat i la cultura local? Com acollir i cuidar els sabers perifèrics, ocults o dispersos? Com articular la nova biblioteca amb les comunitats educatives i l'escena artística de la ciutat? Com fer de les arts, la lectura i la ficció un motor per a desenvolupar una biblioteca viva i plural?Jornades Internacionals d'Arts Vives i Camp Social.
La Mutant, València, juny, 2019.
Camps d'acció: scores, partitures i receptes per a una eduació radicalment inclusiva
Workshops I La Muntant
Juny 2019
Des del punt de vista artístic el terme "partitura" remet a les instruccions per a dur a terme una acció. La transversalitat de la noció de partitura com a protocol d'accions es pot rastrejar en múltiples manifestacions artístiques del segle XX, com les composicions musicals de John Cage o les formes literàries lligades a les avantguardes futuristes i dadaistes, els "contraintes" del Oulipo, els "event-*scores" del grup Fluxus, les pautes d'acció de Yoko Ono, les instruccions per a pintar d'Andy Warhol, o les notacions experimentals de Trisha Brown.

A partir de la prolífica història de la partitura en les arts, el taller proposa un diàleg creatiu entre les arts plàstiques, l'art sonor i les arts vives; assajant maneres d'escriptura i acció que trenquen amb les categoritzacions disciplinàries i faciliten estratègies per a entendre l'educació artística d'una forma transversal, participativa i radicalment inclusiva.


︎Web

La Poderosa: espai per a la dansa i els seus contaminants. Barcelona, setembre, 2016.

Inèdits # 05: Profanar l'habitual
Workshop I La Poderosa
2016
Inèdit[s] és un laboratori de creació col·laborativa que explora maneres de fer capaces de pensar i actuar sobre el present (cultural, social i polític) des d'una perspectiva escènica. El laboratori es concep com un espai de trobada transdisciplinar que activa comunitats d'autoaprenentatge i maneres experimentals de col·laboració.

Inèdit[s] combina les metodologies PAR –Practice as reserch, pràctica artística com a investigació-, amb metodologies de treball procedents de les teories crítiques –metodologies del coneixement situat, metodologies feministes i metodologies decolonials– adopta les bases de l'anarquisme metodològic i fomenta una multiplicitat de perspectives que ajuden a qüestionar les relacions de poder inserides en les epistemologies dominants.

La dinàmica entre el comú i el singular obre el camí a la desmonetització de les relacions entre els participants del laboratori, el desmuntatge del Jo, de les jerarquies i el règim de competència neoliberal en favor de la creació d'espais de suport mutu i col·laboració que explorin noves formes d'organització orientades a crear "objectes fronterers" en els quals es prioritza la trobada entre els diferents agents co-creadors del fet escènic, artistes i no artistes, en els quals es dona l'obertura de possibles espais de re-aprenentatge de la cooperació, així com espais de tensió i de plaer, per a la vida en comú.


︎ Web projecte
︎ Web proyectoTrobades Internacionals de Nous Creadors d'Escena. Guadalajara, Mèxic, juliol, 2015.

Els inacabats al·ludeix a la classe de situació que desitgem convocar. Una situació d'experimentació que desallotja la noció d'obra per a obrir un procés de conversa que assaja formes i maneres sensibles encaminades a materialitzar problemes i preguntes que posin a la disposició de la vida els mitjans de l'art.

“Quan parlem de formes ens interroguem al mateix temps en l'àmbit del pensament, de l'estètica, de la política i de la vida. Quan parlem de formes ens situem en els intersticis, en els "entres" que apunten en l'interval del singular i el col·lectiu, el propi i l'impropi, el conegut i el desconegut, en aquesta prima línia fronterera on és possible agenciar-se amb l'inèdit per a donar lloc a allò que encara no té lloc: l'emergència."


Inèdits #04: Els inacabats
Workshops I EINCE
2015


Inèdit[s] és un laboratori de creació col·laborativa que explora maneres de fer capaces de pensar i actuar sobre el present (cultural, social i polític) des d'una perspectiva escènica. El laboratori es concep com un espai de trobada transdisciplinar que activa comunitats d'autoaprenentatge i maneres experimentals de col·laboració.

Inèdit[s] combina les metodologies PAR –Practice as reserch, pràctica artística com a investigació-, amb metodologies de treball procedents de les teories crítiques –metodologies del coneixement situat, metodologies feministes i metodologies decolonials– adopta les bases de l'anarquisme metodològic i fomenta una multiplicitat de perspectives que ajuden a qüestionar les relacions de poder inserides en les epistemologies dominants.

La dinàmica entre el comú i el singular obre el camí a la desmonetització de les relacions entre els participants del laboratori, el desmuntatge del “jo”, de les jerarquies i el règim de competència neoliberal en favor de la creació d'espais de suport mutu i col·laboració que explorin noves formes d'organització orientades a crear "objectes fronterers" en els quals es prioritza la trobada entre els diferents agents co-creadors del fet escènic, artistes i no artistes, en els quals es dona l'obertura de possibles espais de re-aprenentatge de la cooperació, així com espais de tensió i de plaer, per a la vida en comú.


︎ Web projecte︎       ︎      ︎︎ Arte Factum
      Carrer Salvà, nº 26 

      Barcelona, 08004
︎ artefactumm@gmail.com
︎ (+34) 608595741 / 699573343

esp I cat I eng

crèdits:
diseny web _ david pérez