I Artefactum  I  Agenda  I  Projectes  I  Mediació  I  Workshops  I  Càpsules  I  Investigació  I  Contacte  I


︎

Metodologies col·laboratives i processos pedagògics

Decidir «fer grup» implica fabricar aquesta possibilitat. No es neix grup, es fa grup. Això implica que no hi ha creació col·lectiva sense creació de col·lectiu.

Per a crear un col·lectiu cal obrir espais per a l'enunciació i la diferència, i promoure estratègies perquè les diferències no siguin viscudes com un conflicte de posicions irresolubles, sinó com una potència que enriqueix, contrasta i amplifica el procés d'aprenentatge i creació.

Considerem els grups com a artificis, sistemes ecològics que experimenten i seleccionen entre una infinitat de relacions aquelles que més els convenen. Els artificis es llisquen, es teixeixen, es pensen en el moviment. La seva fabricació obliga a tenir en compte el caràcter no natural de les nostres comunitats, a considerar que en diferents graus la riquesa d'una cultura es juga en la seva capacitat per a fabricar artificis capaços d'agenciar potències i sabers.


︎

A partir de l'experiència i del treball a diversos grups hem plantejat unes orientacions metodològiques generals per a abordar les dinàmiques col·lectives:

︎Fer és sempre fer amb uns altres

El lideratge és col·lectiu. Evitar atrinxerar-se en posicions especialitzades, sabers propis o llocs comuns. En el trànsit del propi a l'impropi es produeix el coneixement.


︎Experimentar-nos com a problema a practicar
Proposar-nos més enllà del que coneixem per a percebre'ns com a objectes d'experimentació.


︎Abandonar els espais còmodes
No buscar similituds sinó diferències per a trobar el material amb el qual treballar. El marge de la diferència té a veure amb aprofundir.

︎
︎ Entendre els temps del procés
El més difícil és aprendre com treballar amb processos. Evitar les resolucions ràpides i els conflictes amb el resultat.


︎ Crear espais de tensió i contrast
Sostenir-nos en una interrogació continuada per a proposar un qüestionament constant sobre el procés i la pròpia pràctica.


︎Visibilitzar les minories
Les majories aixafen a les minories. Buscar eines per a la negociació i aprofundiment en els conflictes: treballar amb les posicions antagonistes i dissidents encara que estiguin fora del marc imaginat.︎

Jornades Internacionals d'Arts Vives i Camp Social.
La Mutant, València, juny, 2019.
Camps d'acció: scores, partitures i receptes per a una eduació radicalment inclusiva
Workshops I La Muntant
Juny 2019
Des del punt de vista artístic el terme "partitura" remet a les instruccions per a dur a terme una acció. La transversalitat de la noció de partitura com a protocol d'accions es pot rastrejar en múltiples manifestacions artístiques del segle XX, com les composicions musicals de John Cage o les formes literàries lligades a les avantguardes futuristes i dadaistes, els "contraintes" del Oulipo, els "event-*scores" del grup Fluxus, les pautes d'acció de Yoko Ono, les instruccions per a pintar d'Andy Warhol, o les notacions experimentals de Trisha Brown.

A partir de la prolífica història de la partitura en les arts, el taller proposa un diàleg creatiu entre les arts plàstiques, l'art sonor i les arts vives; assajant maneres d'escriptura i acció que trenquen amb les categoritzacions disciplinàries i faciliten estratègies per a entendre l'educació artística d'una forma transversal, participativa i radicalment inclusiva.


︎Web

La Poderosa: espai per a la dansa i els seus contaminants. Barcelona, setembre, 2016.

Inèdits # 05: Profanar l'habitual
Workshop I La Poderosa
2016
Inèdit[s] és un laboratori de creació col·laborativa que explora maneres de fer capaces de pensar i actuar sobre el present (cultural, social i polític) des d'una perspectiva escènica. El laboratori es concep com un espai de trobada transdisciplinar que activa comunitats d'autoaprenentatge i maneres experimentals de col·laboració.

Inèdit[s] combina les metodologies PAR –Practice as reserch, pràctica artística com a investigació-, amb metodologies de treball procedents de les teories crítiques –metodologies del coneixement situat, metodologies feministes i metodologies decolonials– adopta les bases de l'anarquisme metodològic i fomenta una multiplicitat de perspectives que ajuden a qüestionar les relacions de poder inserides en les epistemologies dominants.

La dinàmica entre el comú i el singular obre el camí a la desmonetització de les relacions entre els participants del laboratori, el desmuntatge del Jo, de les jerarquies i el règim de competència neoliberal en favor de la creació d'espais de suport mutu i col·laboració que explorin noves formes d'organització orientades a crear "objectes fronterers" en els quals es prioritza la trobada entre els diferents agents co-creadors del fet escènic, artistes i no artistes, en els quals es dona l'obertura de possibles espais de re-aprenentatge de la cooperació, així com espais de tensió i de plaer, per a la vida en comú.


︎ Web projecte
︎ Web proyectoTrobades Internacionals de Nous Creadors d'Escena. Guadalajara, Mèxic, juliol, 2015.

Els inacabats al·ludeix a la classe de situació que desitgem convocar. Una situació d'experimentació que desallotja la noció d'obra per a obrir un procés de conversa que assaja formes i maneres sensibles encaminades a materialitzar problemes i preguntes que posin a la disposició de la vida els mitjans de l'art.

“Quan parlem de formes ens interroguem al mateix temps en l'àmbit del pensament, de l'estètica, de la política i de la vida. Quan parlem de formes ens situem en els intersticis, en els "entres" que apunten en l'interval del singular i el col·lectiu, el propi i l'impropi, el conegut i el desconegut, en aquesta prima línia fronterera on és possible agenciar-se amb l'inèdit per a donar lloc a allò que encara no té lloc: l'emergència."


Inèdits #04: Els inacabats
Workshops I EINCE
2015


Inèdit[s] és un laboratori de creació col·laborativa que explora maneres de fer capaces de pensar i actuar sobre el present (cultural, social i polític) des d'una perspectiva escènica. El laboratori es concep com un espai de trobada transdisciplinar que activa comunitats d'autoaprenentatge i maneres experimentals de col·laboració.

Inèdit[s] combina les metodologies PAR –Practice as reserch, pràctica artística com a investigació-, amb metodologies de treball procedents de les teories crítiques –metodologies del coneixement situat, metodologies feministes i metodologies decolonials– adopta les bases de l'anarquisme metodològic i fomenta una multiplicitat de perspectives que ajuden a qüestionar les relacions de poder inserides en les epistemologies dominants.

La dinàmica entre el comú i el singular obre el camí a la desmonetització de les relacions entre els participants del laboratori, el desmuntatge del “jo”, de les jerarquies i el règim de competència neoliberal en favor de la creació d'espais de suport mutu i col·laboració que explorin noves formes d'organització orientades a crear "objectes fronterers" en els quals es prioritza la trobada entre els diferents agents co-creadors del fet escènic, artistes i no artistes, en els quals es dona l'obertura de possibles espais de re-aprenentatge de la cooperació, així com espais de tensió i de plaer, per a la vida en comú.


︎ Web projecte


Trobades de Cos i Performativitat. Teatro Guimerá, Tenerife, setembre, 2014.

"Concebem aquesta trobada com un laboratori vital per a la creació de situacions conscients, una fàbrica ecològica orientada a explorar maneres de col·laboració capaces de pensar i actuar sobre el present a partir del cos i la seva dimensió política i cultural."
                                       


Inèdits #03: Els inconformistes
Tenerife I Teatre Guimerá
2014
Inèdit[s] és un laboratori de creació col·laborativa que explora maneres de fer capaces de pensar i actuar sobre el present (cultural, social i polític) des d'una perspectiva escènica. El laboratori es concep com un espai de trobada transdisciplinar que activa comunitats d'autoaprenentatge i maneres experimentals de col·laboració.

Inèdit[s] combina les metodologies PAR –Practice as reserch, pràctica artística com a investigació-, amb metodologies de treball procedents de les teories crítiques –metodologies del coneixement situat, metodologies feministes i metodologies decolonials– adopta les bases de l'anarquisme metodològic i fomenta una multiplicitat de perspectives que ajuden a qüestionar les relacions de poder inserides en les epistemologies dominants.

La dinàmica entre el comú i el singular obre el camí a la desmonetització de les relacions entre els participants del laboratori, el desmuntatge del “jo”, de les jerarquies i el règim de competència neoliberal en favor de la creació d'espais de suport mutu i col·laboració que explorin noves formes d'organització orientades a crear "objectes fronterers" en els quals es prioritza la trobada entre els diferents agents co-creadors del fet escènic, artistes i no artistes, en els quals es dona l'obertura de possibles espais de re-aprenentatge de la cooperació, així com espais de tensió i de plaer, per a la vida en comú.


︎ Web projecte︎       ︎      ︎︎ Arte Factum
      Carrer Salvà, nº 26 

      Barcelona, 08004
︎ artefactumm@gmail.com
︎ (+34) 608595741 / 699573343

esp I cat I eng


diseny web _ david pérez.
fotos _ gloria silva.