ESP I CAT I ENGI Artefactum  I  Agenda  I  Projectes  I  Mediació  I  Creació  I  Workshops  I  Càpsules  I  Investigació  I  Contacte  I


Metodologies col·laboratives i processos pedagògics

Decidir «fer grup» implica fabricar aquesta possibilitat. No es neix grup, es fa grup. Això implica que no hi ha creació col·lectiva sense creació de col·lectiu.

Per a crear un col·lectiu cal obrir espais per a l'enunciació i la diferència, i promoure estratègies perquè les diferències no siguin viscudes com un conflicte de posicions irresolubles, sinó com una potència que enriqueix, contrasta i amplifica el procés d'aprenentatge i creació.

Considerem els grups com a artificis, sistemes ecològics que experimenten i seleccionen entre una infinitat de relacions aquelles que més els convenen. Els artificis es llisquen, es teixeixen, es pensen en el moviment. La seva fabricació obliga a tenir en compte el caràcter no natural de les nostres comunitats, a considerar que en diferents graus la riquesa d'una cultura es juga en la seva capacitat per a fabricar artificis capaços d'agenciar potències i sabers.

A partir de l'experiència i del treball a diversos grups hem plantejat unes orientacions metodològiques generals per a abordar les dinàmiques col·lectives:

︎ Fer és sempre fer amb uns altres

El lideratge és col·lectiu. Evitar atrinxerar-se en posicions especialitzades, sabers propis o llocs comuns. En el trànsit del propi a l'impropi es produeix el coneixement.


︎ Experimentar-nos com a problema a practicar
Proposar-nos més enllà del que coneixem per a percebre'ns com a objectes d'experimentació.


︎ Abandonar els espais còmodes
No buscar similituds sinó diferències per a trobar el material amb el qual treballar. El marge de la diferència té a veure amb aprofundir.

︎ Entendre els temps del procés
El més difícil és aprendre com treballar amb processos. Evitar les resolucions ràpides i els conflictes amb el resultat.


︎ Crear espais de tensió i contrast
Sostenir-nos en una interrogació continuada per a proposar un qüestionament constant sobre el procés i la pròpia pràctica.


︎Visibilitzar les minories
Les majories aixafen a les minories. Buscar eines per a la negociació i aprofundiment en els conflictes: treballar amb les posicions antagonistes i dissidents encara que estiguin fora del marc imaginat.


Pràctiques tentaculars és un taller d'investigació adreçat a explorar col·lectivament el potencial creatiu i transformador de la mediació artística.
 Pràctiques Tentaculars
Workshop I Institut del Teatre de Barcelona Desembre 2023Com entendre els termes amb els quals ens nomenem, però també les tecnologies de poder que ens envolten, com a espais plàstics, com artefactes que poden ser intervinguts i transformats? Com utilitzar aquest engranatge i al mateix temps dur a terme un posicionament dissident o crític?

Explorarem la potència de l’art per provocar associacions insòlites i relacions inesperades. Elaborarem preguntes sobre els límits de l’artista on es puguin interpel·lar i qüestionar els modes habituals de sentir i percebre, per suscitar alteracions en les experiències perceptives i simbòliques.

Reprenem la imatge de -Figures de cordes multiespècies- de Donna J. Haraway per a repensar la mediació com un espai on entreteixir col·lectivament els llenguatges de l’art. Entre el joc, l'escolta i la provocació aquesta imatge ens revela la mediació com una coreografia imprevisible de moviments, posicions, maniobres i visions que es tiben, s'entrecreuen i es componen en un exercici múltiple. Amb aquesta metàfora us convidem a entrar en un espai híbrid i mutant on partim d'allò més material immediat, el cos i els afectes, per compondre la subjectivitat singular i col·lectiva.
 

Mark
Utopia no és una illa és un taller que explora el potencial del pensament utòpic per imaginar futurs i projectar formes de vida alternatives al capitalisme.  Utopia no és una illa
Workshop I Centro Cultural de España en Lima
Febrer de 2022
Utopia no és una illa convida a un grup d'espectadors a imaginar futurs possibles a través d'un repertori de ficcions -cinematogràfiques, literàries i artístiques- que alimenten els imaginaris d'acció i les possibilitats de vida en la terra. A través de tres sessions explorarem el potencial del pensament utòpic per a qüestionar els ordres hegemònics, imaginar realitats paral·leles i assajar noves formes de vida social que instal·len ficcions provisionals per a un món en transició.  

Mark
Assembly és un laboratori d'arxiu-ficció que assaja modes d'ocupa(acció) creatius de l'assemblea per a reflexionar sobre el nou paradigma pedagògic que desencadenen les mobilitzacions de les estudiants de l'Institut del Teatre de Barcelona.


︎︎︎ Programa AssemblyAssembly: el parlament dels cossos
Workshop I Institut del Teatre
Desembre 2021


En anglès el terme "assembly" serveix tant per anomenar una reunió de persones com un muntatge d'accions, parlaments o cossos. Una assemblea és un teatre, un assemblatge, un cos cíborg que aplega extensions i pròtesis i, per descomptat, una història que pot ser reconstruïda a partir de les petjades i documents que deixa en el món. Si els esdeveniments desborden la matriu de qualsevol relat, els documents són els fòssils a partir dels quals podem reconstruir una història, un relat o un nou cíborg que reuneix extensions fantàstiques, lligant els "fets" amb les mateixes ficcions que albiren els cossos.

Aquest workshop proposa justament habitar aquesta ambigüitat per a remuntar la història, lligant els esdeveniments a la seva reconstrucció creativa per a reflexionar sobre el nou paradigma pedagògic que s'esdevé de les mobilitzacions de les estudiants de l'IT.
Si una imatge val per mil paraules, la imatge que proposa habitar Assembly és la d'un teló que s'aixeca per a descobrir-nos com a espectadores-actrius d'una història que succeeix a banda i banda de l'escena: una assemblea del present que indaga sobre una assemblea del passat, i una assemblea del passat que convoca a una assemblea del present. Un escenari incert on el concurs d'un futur imaginat pot fer-nos saltar a noves realitats per les quals val la pena continuar la lluita. Així doncs, s'aixeca el teló perquè el parlament dels cossos -passats, presents i futurs- renovin les imatges del món.


Mark
Im_mediacions és una taula de treball col·laborativa que convoca 4 equipaments culturals de proximitat (Graner, Bàscula, Inefable i l'AMCL) per reflexionar sobre les interseccions entre cultura, arts, educació i territori dins del Programa Caixa d'Eines del Pla de Barris de la Marina.

︎︎︎ Programa im_mediacions


Im_mediacions
Workshop I Pla de Barris de la Marina
Gener_ juny del 2021El projecte es proposa com un espai de col·laboració on reflexionar sobre les polítiques i les estètiques de proximitat per teixir vincles amb les comunitats educatives a través del disseny i la creació d'espais de mediació. El programa està orientat a repensar els espais i els temps de la comunitat, mobilitzar els imaginaris i les gramàtiques de la mediació en arts i educació, i desplaçar les inèrcies del model del consum cultural (oferta/demanda, recursos, productes i relacions instrumentals) cap a una ecologia de les pràctiques col·laboratives al barri de la Marina.

Quines són les matèries i els subjectes comuns entre l'educació, l'art i la cultura? Quina mena de relacions establim des de l'àmbit de la cultura amb les comunitats educatives? Com treballar la qualitat dels vincles en temps de pandèmia? Com qüestionar el paradigma del consum cultural a través del co-disseny d'espais de mediació? Com impulsar una ecologia cultural i educativa al barri de la Marina basada en pràctiques de col·laboració que involucrin diverses comunitats en la creació d'espais de trobada i conversa?

Mark

︎       ︎      ︎   ︎︎ Arte Factum
      Carrer Salvà, nº 26 

      Barcelona, 08004
︎ artefactumm@gmail.com
︎ (+34) 608595741 / 699573343

ESP I CAT I ENG


 
disseny web _ david pérez