ESP I CAT I ENGI Artefactum  I  Agenda  I  Projectes  I  Mediació  I  Creació  I  Workshops  I  Càpsules  I  Investigació  I  Contacte  I


Zones de contacte és un programa de mediació desenvolupat a Graner Centre de Creació i Arts vives (2019-20) que té per objecte promoure un diàleg horitzontal i creatiu entre les pràctiques artístiques i educatives. El projecte promou un contacte permanent entre la imaginació pedagògica, la imaginació artística i les dinàmiques institucionals a partir de formats participatius i metodologies col·laboratives que faciliten formes de composició mutants, situades i coreo-polítiques entre les disciplines, els agents i les institucions implicades.

︎︎︎ Dossier Zones de Contacte
︎ Fanzín Educatius 2019-20
︎ Web GranerVera Frenkel, String Games: Improvisations for Inter-City Video Toronto, 1974.

1 Els string games deriven de les string figuris o cat's cradle, un dels jocs més antics de la història que consisteix en la composició de figures de corda passant un bucle de fil entre les mans de dos o més jugadors.
Zones de Contacte
Mediació I El Graner
2019 — 2020Ens agradaria reprendre la imatge dels string games1 de Vera Frenkel per a repensar la mediació com un espai on entreteixir col·lectivament els llenguatges de l'art i l'educació. Entre el joc, l'escolta i la provocació aquesta imatge ens revela la mediació com una coreografia inesperada de moviments, posicions, maniobres i visions que es tiben, s'entrecreuen i es componen en un exercici compartit. Amb aquesta metàfora coreogràfica ens agradaria convidar-vos a entrar en una zona de contacte i ressonància on les pràctiques artístiques i pedagògiques es funden per a crear un espai híbrid i mutant on imaginar altres maneres de fer art o educació.

Partint de la simetria entre el fet escènic i el fet educatiu com dos arts de la trobada, Zones de contacte proposa un diàleg permanent entre el cos, la presència, el pensament i els límits, propiciant espais on compondre aprenentatges transversals, situats i híbrids. Prenent com a eix l'observació, l'escolta i l'atenció proposem un treball sobre la mirada que mobilitza els llocs, les posicions i els rols entre qui observa i qui actua, qui ensenya i qui aprèn, qui es mou i qui reposa, qui sap i qui no sap, qui pren la paraula i qui elabora un silenci perquè puguem escoltar els seus accents.


Mark

︎       ︎      ︎   ︎︎ Arte Factum
      Carrer Salvà, nº 26 

      Barcelona, 08004
︎ artefactumm@gmail.com
︎ (+34) 608595741 / 699573343

ESP I CAT I ENG


 
disseny web _ david pérez