ESP I CAT I ENGI Artefactum  I  Agenda  I  Projectes  I  Mediació  I  Creació  I  Workshops  I  Càpsules  I  Investigació  I  Contacte  I


Trobades Internacionals de Nous Creadors d'Escena. Guadalajara, Mèxic, juliol, 2015.

Els inacabats al·ludeix a la classe de situació que desitgem convocar. Una situació d'experimentació que desallotja la noció d'obra per a obrir un procés de conversa que assaja formes i maneres sensibles encaminades a materialitzar problemes i preguntes que posin a la disposició de la vida els mitjans de l'art.

“Quan parlem de formes ens interroguem al mateix temps en l'àmbit del pensament, de l'estètica, de la política i de la vida. Quan parlem de formes ens situem en els intersticis, en els "entres" que apunten en l'interval del singular i el col·lectiu, el propi i l'impropi, el conegut i el desconegut, en aquesta prima línia fronterera on és possible agenciar-se amb l'inèdit per a donar lloc a allò que encara no té lloc: l'emergència."


Inèdits #04: Els inacabats
Workshops I EINCE
2015

Inèdit[s] és un laboratori de creació col·laborativa que explora maneres de fer capaces de pensar i actuar sobre el present (cultural, social i polític) des d'una perspectiva escènica. El laboratori es concep com un espai de trobada transdisciplinar que activa comunitats d'autoaprenentatge i maneres experimentals de col·laboració.

El laboratori combina les metodologies PAR –Practice as reserch, pràctica artística com a investigació-, amb metodologies de treball procedents de les teories crítiques –metodologies del coneixement situat, metodologies feministes i metodologies decolonials– adopta les bases de l'anarquisme metodològic i fomenta una multiplicitat de perspectives que ajuden a qüestionar les relacions de poder inserides en les epistemologies dominants.

La dinàmica entre el comú i el singular obre el camí a la desmonetització de les relacions entre els participants del laboratori, el desmuntatge del “jo”, de les jerarquies i el règim de competència neoliberal en favor de la creació d'espais de suport mutu i col·laboració que explorin noves formes d'organització orientades a crear objectes fronterers en els quals es prioritza la trobada entre els diferents agents co-creadors del fet escènic, artistes i no artistes, en els quals es dona l'obertura de possibles espais de re-aprenentatge de la cooperació, així com espais de tensió i de plaer, per a la vida en comú.


︎ Web projecte︎       ︎      ︎   ︎︎ Arte Factum
      Carrer Salvà, nº 26 

      Barcelona, 08004
︎ artefactumm@gmail.com
︎ (+34) 608595741 / 699573343

ESP I CAT I ENG


 
disseny web _ david pérez