I Artefactum  I  Agenda  I  Projectes  I  Mediació  I  Creació  I  Workshops  I  Càpsules  I  Investigació  I  Contacte  I


La utopia paral·lela es un projecte de art públic i escena expandida desenvolupat al context de Espacios Revelados 2021 Lima, una iniciativa de la fundació Siemens Stiftung en col·laboració amb el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico i el Goethe-Institut de Lima.


︎︎︎ Programa Laboratorial
︎︎︎ Flyer convocatoria
︎︎︎ Web de Espacios Revelados


Col·legi Reial de la UNMSM
La utopía paral·lela
Creació_mediació I Espacios Revelados Lima
2021 — 2022 (en procés)La utopia paral·lela es pot llegir com l'assaig d'una comunitat futura: un laboratori artístic per a la imaginació política on activar un procés de recuperació col·lectiu del Col·legi Real de la UNMSM, un antic edifici colonial en abandó del segle XVI situat en el centre de la ciutat de Lima.

La creació d'una ficció documental és l'excipient per a produir un procés on realitat i ficció, memòria i imaginació, desitjos i necessitats concorren en la creació d'un nou personatge col·lectiu: una comuna estudiantil que pren les dependències del Col·legi Real com a seu, i el barri de Rímac com a teatre d'operacions.

A través de la creació d'aquest personatge inèdit, proposem una aventura de producció micropolítica de desitjos, una utopia paral·lela de contorns difusos, un simulacre que transita els escenaris del possible i convoca un procés de deliberació acte-organitzat sobre la memòria i l'avenir del Col·legi Real. O cosa que és el mateix, proposem trucar allò [im]possible perquè comparegui.


El projecte consisteix en la producció concreta dels contorns que dibuixen a aquest personatge fictici i les seves accions pel barri a través d'un laboratori d'arxiu-ficció amb un grup estudiants per a desencadenar un procés de deliberació col·lectiu sobre els imaginaris de lluita estudiantil i models de gestió del patrimoni colonial.

Les ficcions documentals del laboratori es formalitzaran en una pel·lícula documental, una exposició, un fanzín sobre les aventures de la col·lectivitat, i un cicle d'activitats associades a la seva presentació a Espacios Revelados Lima.

Pot una ficció diluir-se amb els fets reals? Com prendre un espai i transformar-lo en un teatre polític que interrogui els límits d'allò possible? Quines friccions es produeixen entre les ficcions que produïm i la realitat del lloc? Pot una col·lectivitat fictícia iniciar un procés de transformació real? Què pot significar portar els somnis al seu despertar?


Mark

︎       ︎      ︎   ︎︎ Arte Factum
      Carrer Salvà, nº 26 

      Barcelona, 08004
︎ artefactumm@gmail.com
︎ (+34) 608595741 / 699573343

esp I cat I eng

 
diseny web _ david pérez